تعرفه خدمات مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد شرکت صنایع گلدیران سال 1395

ردیف خدمات آزمایشگاهی تعرفه مصوب دولتی (ریال) محل آزمایشگاه
1 عملکرد تلویزیون و گیرنده دیجیتال 7،500،000 تهران
2 تعیین مصرف و بر چسب تلویزیون 15،000،000
3 عملکرد ، تعیین مصرف و برچسب جارو برقی خانگی 4،800،000
4 ایمنی، عملکرد و تعیین مصرف و برچسب یخچال فریزر خانگی 5،600،000 سیرجان
5 ایمنی جارو برقی خانگی بدون کابل جمع کن 2،300،000
6 ایمنی جارو برقی خانگی باکابل جمع کن 3،200،000
7 ایمنی کولر گازی 3،000،000 کاسپین
8 ایمنی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک 3،600،000
9 عملکرد ، تعیین مصرف و برچسب انرژی لباس شویی ( بدون مواد آزمون ) 5،100،000
10 ایمنی ماشین ظرفشویی 3،150،000

توجه : لطفاً برای اطلاع از سایر تعرفه های آزمون با آزمایشگاه های مرتبط تماس حاصل فرمایید.