تعرفه خدمات مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد شرکت صنایع گلدیران سال 1396

ردیف خدمات آزمایشگاهی تعرفه مصوب دولتی (ریال) محل آزمایشگاه
1 عملکرد تلویزیون و گیرنده دیجیتال 7،500،000 تهران
2 تعیین مصرف و بر چسب تلویزیون 15،000،000
3 عملکرد ، تعیین مصرف و برچسب جارو برقی خانگی 6,912,000
4 ایمنی، عملکرد و تعیین مصرف و برچسب یخچال فریزر خانگی 8,064,000 سیرجان
5 ایمنی جارو برقی خانگی بدون کابل جمع کن 3,312,000
6 ایمنی جارو برقی خانگی باکابل جمع کن 3,312,000
7 ایمنی کولر گازی 4,320,000 کاسپین
8 ایمنی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک 5,184,000
9 عملکرد ، تعیین مصرف و برچسب انرژی لباس شویی ( بدون مواد آزمون ) 7,344,000
10 ایمنی ماشین ظرفشویی 4,536,000

 

توجه: قیمت های اعلامی بدون لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

توجه : لطفاً برای اطلاع از سایر تعرفه های آزمون با آزمایشگاه های مرتبط تماس حاصل فرمایید.