هنگامی که شما از خدمات سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران استفاده می کنید، سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران خود را متعهد می داند که از اطلاعات شخصی شما حفاظت کند.
به منظور ارائه خدمات کامل به شما، گاهی لازم است اطلاعاتی را از شما کسب کنیم.
سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران دارای لینک‌هایی به سایت‌های دیگر است که در مالکیت نهادهای ثالث قرار دارند. سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست و استفاده از آن سایت‌ها با مسئولیت خود شماست.
سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران اطلاعات شخصی شما را با اشخاص ثالث به اشتراک نمی‌گذارد و بدون بودن الزام قانونی این اطلاعات را برای دیگری فاش نخواهد ساخت.
سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران چه اطلاعاتی از من خواهد خواست؟
وقتی که برای دریافت خدمات مانند ورود یا دانلود گزارش آزمون ثبت نام می‌کنید، ممکن است اطلاعات شخصی از شما بخواهیم. این اطلاعات می‌تواند شامل نام، نشانی ایمیل، نشانی پستی، شماره تلفن ثابت یا همراه، تاریخ تولد یا اطلاعات دیگر باشد.
وقتی که اطلاعات خود را وارد می‌کنید، به سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران و گردانندگان آن، امکان می‌دهید که خدمات مورد نظر را به شما عرضه کنند.
سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران همچنین از روش ایجاد "کوکی" (cookie) استفاده می کند. "کوکی" حجم کوچکی از اطلاعات درباره ارحجیت های اینترنتی شماست که به ما امکان می‌دهد وب‌سایت را طبق علائق شما تنظیم کنیم. می‌توانید مرورگر اینترنتی خود را طوری تنظیم کنید که کوکی‌ها را بپذیرد، هنگام ایجاد کوکی آن را اعلام کند و یا اینکه هیچگاه کوکی دریافت نکند.
به همین صورت، ما نشانی اینترنتی(IP Address) شما را نیز می‌گیریم. (نشانی اینترنتی شماره واحدی است که امکان شناسایی یک رایانه خاص یا هر دستگاه دیگری که به شبکه متصل باشد را فراهم می کند.)
ما یک نرم‌افزار تحلیلی برای بررسی نشانی اینترنتی و کوکی به کار می‌بریم تا امکان استفاده بهتر شما از سایت را فراهم آوریم. این اطلاعات برای گردآوری مشخصات فردی شما در یک محل خاص به کار نمی‌رود و فایل‌های تشکیل شده به طور مرتب حذف می شوند.
ما از نشانی اینترنتی (IP) شما برای تعیین اینکه دسترسی به سایت از کدام منطقه جغرافیایی صورت می گیرد نیز استفاده می‌کنیم.
سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران از اطلاعات مربوط به من چگونه استفاده خواهد کرد؟
سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران به چندین دلیل از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کند، از جمله برای مقاصد اداری به منظور ارائه خدمات. در همین راستا، سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران ممکن است در زمینه خدماتی که شما درخواست کرده‌اید، با شما تماس بگیرد.
ما اطلاعات شما را محرمانه نگه می‌داریم، به جز در مواردی که آشکار کردن آن طبق قانون لازم یا مجاز باشد.
اگر شما محتوایی را برای سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران بفرستید که توهین‌آمیز، نامناسب یا اعتراض برانگیز باشد یا اینکه اقدامات اخلالگرانه در سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران انجام دهید، ممکن است سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران از اطلاعات فردی شما برای توقف چنین اقداماتی استفاده کند.
تا چه مدت اطلاعات فردی من نزد سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران نگه داشته خواهد شد؟
سایت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار صنایع گلدیران اطلاعات مربوط به شما را تا زمانی که برای ارائه خدمات مورد نظر لازم باشد در سیستم خود نگه می‌دارد.