دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

پروفایل مدیران و کارکنان مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های صنایع گلدیران (تهران-سیرجان-کاسپین)

مدیرارشد: جناب آقای مهندس علیرضا خزاعی

پروفایل

مدیرکیفی: آقای مهندس مجید تاک

پروفایل

مدیرفنی: آقای مهندس حمیدرضا دامغانی

پروفایل

کارشناس: خانم مهندس هلیا سادات حسینیان

پروفایل

کارشناس: خانم مهندس بیتا هرزندی

پروفایل

کارشناس: آقای مهندس امید نوریان

پروفایل

کارشناس: آقای مهندس مجید جلالی

پروفایل

کارشناس: آقای مهندس پوریا رجایی

پروفایل