دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

یخچال، فریزر و یخچال فریزر-ویژگی ها و عملکرد

سایت سیرجان مجموعه آزمایشگاه های شرکت صنایع گلدیران در سال 1392، با سرمایه گذاری مالی و فنی راه اندازی شده است.

زمینه های فعالیت اولیه آزمایشگاه سیرحان شامل ایمنی، عملکرد و مصرف انرژی انواع سیستم های برودتی خانگی شامل یخچال، یخچال- فریزر و فریزر های خانگی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه بوده است.

پس از آن با گسترش آزمایشگاه، دامنه ایمنی جاروبرقی های خانگی نیز به این مجموعه اضافه شد.

این سایت با به‌کارگیری نیروی های متخصص و آموزش دیده و استانداردهای جهانی و از طریق تحقیق و توسعه وکمک به انطباق محصولات تولیدی و وارداتی با استاندارد های ملی، می‌کوشد کسب‌ و‌ کار و اعتبار مشتریان خود در بخش لوازم خانگی را به عنوان شرکای تجاری خود، توسعه دهد.

 

دامنه کاربرد آزمون های آزمایشگاه سیرجان عبارت اند از:

1-ایمنی وسایل برقی و مشابه مطابق استاندارد ISIRI 1562-1

2-ایمنی جاروهای برقی خانگی مطابق استانداردISIRI 1562-2-2

3-تعیین معیار مصرف انرژی و برچسب انرژی یخچال فریزر خانگی مطابق استاندارد INSO 14577

4-عملکرد یخچال و فریزر خانگی مطابق استاندارد ISعIRI 13700

5-ایمنی یخچال فریزر خانگی مطابق استاندارد ISIRI 1562-2-24