دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

مصرف انرژی و برچسب جاروبرقی خانگی

آزمایشگاه مصرف انرژی و برچسب جارو برقی خانگی شرکت صنایع گلدیران در سال1392 راه اندازی و با گرفتن نیروهای مجرب و اخذ گواهینامه هایISO/IEC 17025 کارخود آغاز نموده است.

در این آزمایشگاه آزمون های مصرف انرژی جارو برقی های خانگی که خود شامل آزمون های

  • راندمان و بازده عملکردی
  • تعیین قدرت مکش
  • قدرت پاک کنندگی سطوح توسط جاروبرقی

می شود بر اساس استاندارد های ملی شماره INSO 5635-1 وINSO 10672  انجام می پذیرد.

این آزمایشگاه آماده خدات رسانی به تولید کنندگان و وارد کنندگان و شرکت های بازرسی فنی کشور در جهت رشد و تعالی بهتر کیفیت و انطباق محصولات با استاندارد های ملی و بین المللی می باشد.