دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

جاروبرقی خانگی-تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی

  

برچسب انرژی جاروبرقی

آزمایشگاه مصرف انرژی و برچسب جارو برقی خانگی شرکت صنایع گلدیران در سال 1392 راه اندازی و با گرفتن نیروهای مجرب و اخذ گواهینامه های ISO/IEC 17025 کارخود آغاز نموده است.

در این آزمایشگاه آزمون های مصرف انرژی جارو برقی های خانگی که خود شامل آزمون های

  • راندمان و بازده عملکردی
  • تعیین قدرت مکش
  • قدرت پاک کنندگی سطوح توسط جاروبرقی

می شود بر اساس استاندارد های ملی شماره INSO 5635-1 وINSO 10672  انجام می پذیرد.

انواع جاروهای برقی برای سنجش عملکرد و بازده انرژی در آزمایشگاه صنایع گلدیران مورد آزمون قرار می گیرند.این آزمایشگاه مجهز به سیستم تهویه مطبوع جهت برقراری شرایط استاندارد لازم می باشد.پس از نمونه گیری های لازم داده های هوا از جاروبرقی در وضعیت های کاری متفاوت،این نتایج بر اساس فرمول های مذکور در استاندارد ملی برچسب جاروبرقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بازده انرژی برای وسیله محاسبه می شود. در بخش دیگری از آزمون های برچسب ،قدرت پاک کنندگی محاسبه می شود که این ایتم پس از 3 تا 5 اندازه گیری بدست می آید.در هر اندازه گیری ،جاروبرقی میزان مشخصی گردوخاک را از روی فرش آزمون مخصوص با سرعتی مشخص جمع آوری می کند. قدرت پاک کنندگی بر اساس میزان گردوخاک جمع اوری شده و میزان گردوخاک پاشیده شده روی فرش طبق فرمول ذکر شده در استاندارد محاسبه می شود .

مصرف انرژی

مصرف انرژی سالیانه برحسب کیلو وات ساعت بر سال است . هنگامی که وسیله متصل به برق می باشد میزان مصرف آن در 24 ساعت بدست آورده و سپس آن را برای مصرف سالیانه محاسبه می شود.

پارامترهای موجود در برچسب انرژی جاروبرقی:

بازه های رتبه مصرف انرژی:

این بازه از A (بیشترین مقدار) تا G (کمترین مقدار) تعریف شده است .هرچه این میزان بیشتر باشد رتبه مصرف انرژی بهتر می باشد.
شاخص بازده انرژی:

یکی از کلیدی ترین ویژگی های جاروبرقی است که برحسب درصد بیان می شود و نسبت توان خروجی مکشی بر توان ورودی بدست می آید.
حداکثر توان مکش:
توان مکشی براساس میزان جریان های هوا و فشار نسبی خلاء بدست می آید.بیشینه این میزان ها بیان می شود.این پارامتر برحسب وات است.
قدرت پاک کنندگی:

میزان قدرت پاک کنندگی بر اساس برداشت خاک از روی فرش آزمون استاندارد تعیین می گردد.این میزان نیز هرچه بیشتر باشد رده پاک کنندگی بهتر است. این بازه ازA (بیشترین مقدار) تا G (کمترین مقدار) تعریف شده است .

 

مدل دستگاه

بر روی پلاک دستگاه بیان شده است

نام تولید کننده

شرکت سازنده وسیله

استاندارد برچسب انرژی وسایل ......است .

برخی از وسایل مورد استفاده در آزمون عملکرد و برچسب انرژی جارو برقی

میز جمع آوری داده های هوا

این میز جهت جمع آوری داده های هوا برای محاسبه میزان بازده انرژی جاروبرقی تحت آزمون استفاده می گردد.

میز جمع آوری گردوخاک

این میز جهت تعیین میزان قدرت پاک کنندگی جاروبرقی تحت آزمون استفاده می گردد.

دستگاه مقاومت در برابر حرکت

میزان مقاومت سر جاروبرقی در برابر حرکت روی فرش مخصوص را اندازه می گیرد.

این آزمایشگاه آماده خدمات رسانی به تولید کنندگان و وارد کنندگان و شرکت های بازرسی فنی کشور در جهت رشد و تعالی بهتر کیفیت و انطباق محصولات با استاندارد های ملی و بین المللی می باشد.