دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

تلویزیون-تعیین معیار مصرف و برچسب انرژی

تلویزیون - تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

آزمایشگاه تعیین مصرف انرژی و برچسب تلویزیون صنایع گلدیران آمادگی انجام تمامی آزمون ها و صدور نتیجه بر اساس استاندارد ملی INSO 16495 را برای انواع تلویزیون را دارد.

برچسب مصرف انرژی صفحه ای ،حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر می باشد. در این برچسب شاخص مصرف انرژی وسیله مورد نظر به همراه رتبه های برچسب انرژی به صورت حروف آ تا جی كه دارای رنگ بندی از سبز پررنگ تا قرمز تیره میباشد وجود دارد. در برچسب انرژی ،نام محصول، نام كارخانه تولیدی، مدل محصول به همراه میزان مصرف انرژی وسیله مورد نظر به همراه رتبه اخذ شده درج گردیده است. حرف آ بیانگر کمترین مصرف و حرف جی بیانگر بیشترین مصرف میباشد.

طبق برآوردهای انجام گرفته تلویریون در خانوارهای شهری روزانه بطور متوسط 4 ساعت روشن است .

امروزه حدود چندین میلیون تلویزیون در ایران وجود دارد و میزان قابل توجهی از برق مصرفی بخش خانگی با توجه به برچسب انرژی در هنگام خرید میتواند کاهش یابد.

برای اطلاع از روند انجام آزمون ها تماس حاصل فرمایید.