دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

مصرف انرژی و برچسب تلویزیون

مصرف انرژی و برچسب تلویزیون:

آزمایشگاه تعیین مصرف انرژی و برچسب تلویزیون صنایع گلدیران آمادگی انجام تمامی آزمون ها و صدور نتیجه بر اساس استاندارد ملی INSO 16495 را برای انواع تلویزیون را دارد.

برای اطلاع از روند انجام آزمون ها تماس حاصل فرمایید.