دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

تلویزیون و گیرنده دیجیتال-عملکرد و مشخصات فنی

آزمون های عملکرد و گیرندگی دیجیتال انواع تلویزیون و گیرنده های دیجیتال (ست تاپ باکس)

این آزمایشگاه قادر است تمامی آزمون های تخصصی مربوط به عملکرد و تعیین سطح گیرندگی و انطباق دریافت سرویس های دیجیتال از جمله فرمت ها و کدینگ های مختلف صدا و تصویر و تله تکست و رهنممای الکترونیکی برنامه (EPG) و غیره را بر اساس استاندارد های بین المللی از جمله EN 300 744 و EN 302 755 و IEC 62216 و همچنین استاندارد ها و الزمات ملی را بطور کامل به انجام رساند.

سیستم های دریافت DVB-T و  DVB-T2  در این آزمایشگاه مورد آزمون قرار میگیرند.

همجنین به عنوان اولین مرکز انجام آزمون های گروه استاندارد های NORDIG در ایران شناحته میشود.