مشتری گرامی

کد رهگیری نمونه تحویل داده شده به آزمایشگاه،به ایمیل شما ارسال خواهد شد. شما می توانید با ثبت کد رهگیری در فرم زیر از آخرین وضعیت آزمون نمونه خود مطلع شوید. همچنین پس از اتمام آزمون و صدور نتیجه، بلافاصله اطلاع رسانی دراین خصوص صورت می گیرد و میتوانید گزارش را از همین صفحه دانلود نمایید.

Captcha