در این بخش شما می توانید سوالات خود را در زمینه های مرتبط با دامنه فعالیت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد صنایع گلدیران ارسال نمایید. درصورت وجود اطلاعات کافی، پاسخ مناسب اعلام و درغیر اینصورت با مشورت با کارشناسان خبره، درمدت زمان کوتاهی به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.

يکي از نکات مربوط به ايمني وسايل گرماده و وسايل ترکيبي خانگي، مقدار جریان مجاز عبوری  دروسیله که باعث ایجاد خطر نشود و شوک الکتریکی در هنگام استفاده عادي برای کاربر ایجاد نکند. عبور جريان الكتريكي از وسايل برقي همواره با خطر همراه بوده است. هدف اصلی اتصال زمین جلوگیری و به حداقل رساندن خطر برق گرفتگی و آتش سوزی می باشد. هنگامی که قسمت فلزی لوازم الکتریکی با یک سیم برق دار اتصال پیدا کند (این اتصال شاید به علت خرابی در عایق کابل باشد)، فلز برق دار شده و اگر فردی قسمت برق دار را لمس کند، دچار شوک شدید می شود. برای جلوگیری از چنین مواردی، قطعات سیستم های برق قدرت را به سیستم اتصال زمین متصل می کنند، تا از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند. لوازمي كه داراي عايق‌بندي ضعيف و يا سيم‌كشي اشتباه هستند و يا استفاده غير صحيح از آن‌ها مي‌شود مي‌توانند موجب خطرات عمده‌اي مانند آتش سوزي و برق گرفتگي شوند. در چنین شرایطی جریان از مسیری عبور میکند که مقاومت کمتری داشته باشد بنابراین مقاومت اندازه گیری شده توسط دستگاه  پیوستگی زمین باید نزدیک به صفر باشد تا به راحتی جریان را عبور داده و باعث برق گرفتگی نشود.. هدف از ایجاد اتصال زمین رسیدن به کمترین مقدار مقاومت است و عبور راحت جریان به زمین است.

با مراجعه با استاندارد تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب شماره 18614بند 4-4 از طریق فرمول ذکر شده رتبه مصرف آب تعیین و سپس با توجه به جدول شماره 2 استاندارد مذکور گروه مصرف آب تعیین میگردد.

  • به دلیل اهمیت مصرف انرژی در سالیان اخیر چند نکته حایز اهمیت می باشد.
  • انتخاب محصولات لوازم خانگی برقی با کیفیت و منطبق با استانداردهای بین المللی که علاوه بر عملکرد و راندمان بالا میزان مصرف انرژی کمتری داشته باشد.
  • افزایش سطح آگاهی مشتریان واصلاح الگوی مصرف انرژی در استفاده از لوازم خانگی انرژی بر

تا مهرماه سال 1390 ، استانداردهای عملکرد لوازم خانگی برودتی بر اساس ویرایشهای زیر دسته بندی شده بودند:

الف) یخچالهای خانگی (عملکرد) isiri 254

ب) فریزرهای خانگی (عملکرد) isiri 2482

ج) یخچال فریزرهای دیفراست (عملکرد)  isiri 4268

د) یخچال ، فریزر و یخچال فریزرهای نوفراست isiri 4269   

ازمهرماه سال 1390 ، استاندارد isiri 13700  براساس iec 62552 جایگزین 4 استاندارد فوق گردیده است.

بر اساس استاندارد مربوطه و با توجه به تغییرات شرایط آزمون (دمای محیطی 25 درجه سلسیوس بجای 32 درجه قبلی) ، محصولاتی که گروه بازده انرژی بدست آمده آنها کمتر از D باشد ، در آزمون مصرف انرژی مردود اعلام می گردند.

Captcha