در صورت تمایل به همکاری با مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد صنایع گلدیران، فرم پرسشنامه استخدامی ذیل را با دفت تکمیل نموده و یا رزومه خود را به آدرس Lab@goldiran.ir ارسال نمایید.

   
   
Captcha