دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

آزمون مصرف انرژی و برچسب انواع تلویزیون

آزمایشگاه تعیین مصرف و برچسب انرژی تلویزیون صنایع گلدیران آمادگی انجام تمامی آزمون ها و صدور نتیجه بر اساس استاندارد ملی INSO 16495 را برای انواع تلویزیون را دارد.

برای اطلاع از روند انجام آزمون ها و هماهنگی جهت آزمون تماس حاصل فرمایید.