دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

آزمون های ایمنی، عملکرد و مصرف انرژی یخچال فریزر

  آزمایشگاه سیرجان شرکت صنایع گلدیران واقع در منطقه اقتصادی سیرجان بعنوان یکی از مجموعه آزمایشگاه های که، فعالیت خود را از سال 139 در بخش برق و مکانیک با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های ایمنی، عملکرد و مصرف انرژی یخچال و فریزر های خانگی بر اساس استانداردهای .ملی و بین المللی مربوطه آغاز نموده است
 این آزمایشگاه هم اکنون دارای گواهی  تأیید صلاحیت بعنوان همکار سازمان ملی استاندارد، آماده ارائه خدمات در زمینه های آزمون ،مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی به واحدهای تولیدی، واردکنندگان کالا ،شرکت های بازرسی فنی و سایر متقاضیان محترم می باشد.
 
 
 
دامنه کاربرد آزمون های آزمایشگاه سیرجان عبارت اند از:

 

1-ایمنی وسایل برقی و مشابه مطابق استاندارد ISIRI 1562-1

2-ایمنی جاروهای برقی خانگی مطابق استانداردISIRI 1562-2-2

3-تعیین معیار مصرف انرژی و برچسب انرژی یخچال فریزر خانگی مطابق استاندارد INSO 14577

4-عملکرد یخچال و فریزر خانگی مطابق استاندارد ISعIRI 13700

5-ایمنی یخچال فریزر خانگی مطابق استاندارد ISIRI 1562-2-24

•    طبقه بندی

•    نشانه گذاری و دستورالعمل

•    حفاظت دربرابر دسترسی به قسمتهای برق دار

•    کار اندازی وسایل موتوردار

•    توان ورودی و جریان

•    گرمایش

•    جریان نشت و استقامت الکتریکی در دمای کار

•    اضافه ولتاژ های گذرا

•    مقاومت در برابر رطوبت

•    جریان نشت الکتریکی و استقامت الکتریکی

•    حفاظت اضافه بار در مورد ترانسفورماتورها و مدارهای مربوط

•    دوام

•    کار غیر عادی

•    پایداری و خطرات مکانیکی

•    استقامت مکانیکی

•    ساختمان

•    سیم کشی داخلی

•    اجزا متشکله

•    اتصال تغذیه و کابل ها و بندهای قابل انعطاف خارجی

•    ترمینال های هادی های خارجی

•    پیش بینی اتصال زمین

•    پیچ ها و اتصالات

•    فواصل هوایی ، فواصل خزشی و عایق بندی جامد

•    مقاومت در برابر گرما و آتش

•    مقاومت در برابر زنگ زدگی

•    تشعشع ، مسمومیت و خطرات مشابه

برچسب انرژی وسایل برودتی (یخچال،فریزر،یخچال فریزر)

برای انجام آزمون برچسب انرژی و عملکرد وسایل برودتی،این وسیله باید در شرایط استاندارد در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبتی کمتر از 75%قرار گیرد.برای این منظور از اتاقک آزمون شامل 4ایستگاه دارای سنسورهای مخصوص استفاده می شود.در این آزمایشگاه برای تعیین موارد مذکور در برچسب، وسیله را روی یک سکوی مخصوص بنام کنج آزمون گذاشته وبعد از جایگذاری سنسورهای اتاقک در وسیله برودتی و بارگذاری آن،هنگامی که وسیله به شرایط پایدار دمایی رسید به مدت 24 ساعت کلیه دماهای درون وسیله توسط نمایشگر پایش می شود.در پایان آزمون،مقدار مصرف انرژی سالیانه اعلام شده توسط نرم افزار اتاق تست خوانده و طبق آن رده برچسب انرژی وسیله محاسبه می گردد.

پارامترهای موجود در برچسب انرژی وسایل برودتی (یخچال،فریزر،یخچال فریزر) 

بازه های رتبه مصرف انرژی

این بازه از (+++Aبیشترین مقدار) تا (Dکمترین مقدار) تعریف شده است .هرچه این میزان کمتر باشد رتبه مصرف انرژی بهتر می باشد.

نوع وسیله برودتی

یخچال ،یخچال فریزر ،فریزر که در صورت کاربرد عبارت بدون برفک نیز قید می شود.

مصرف انرژی

مصرف انرژی سالیانه برحسب کیلو وات ساعت بر سال است . هنگامی که وسیله متصل به برق می باشد میزان مصرف آن در 24 ساعت بدست آورده و سپس آن را برای مصرف سالیانه محاسبه می شود.

حجم دستگاه

بر حسب لیتر است که توسط سازنده بر روی پلاک دستگاه داده شده است و همچنین توسط آزمونگر نیز محاسبه می شود . اگر دستگاه دارای محفظه منجمد(فریزر)نیز باشد این حجم نیز جداگانه محاسبه و ذکر می شود علامت ستاره نشان دهنده محفظه منجمد وسیله و شکل پاکت نیز نشان دهنده حجم نگهداری مواد غذایی(یخچال) است .در صورتی که وسیله دارای محفظه منجمد نباشد در این قسمت" ------L" درج می شود .

نام تولید کننده/ شرکت سازنده وسیله

مدل دستگاه

بر روی پلاک دستگاه بیان شده است.

برخی از وسایل مورد استفاده در آزمون عملکرد و برچسب انرژی یخچال و فریزرهای خانگی

کنج آزمون

وسیله برودتی جهت انجام آزمون، باید روی سکویی که از چوب محکم و سیاه رنگ ساخته شده قرار بگیرد. این سکو قسمت زیرین آن برای گردش هوای آزاد باز گذاشته شده است.

اتاقک آزمون

برای انجام آزمون برچسب انرژی و عملکرد وسایل برودتی  درشرایط دما ومحیطی استاندارد، استفاده می شود.این اتاقک دما و رطوبت مورد نیاز آزمون را برای آزمون تامین می کند.این اتاق دارای چهار قسمت برای نصب وسایل برودتی است هر کدام از این چهارقسمت داراری سنسورهای کالیبره شده می باشد که درون وسیله برودتی نصب می شوند .به هنگام آزمون در اتاقک آزمون بسته است و نباید باز شود تا تغییری در دما و رطوبت صورت نگیرد.

بارهای آزمون

برای انجام آزمون برچسب انرژی و عملکرد وسایل برودتی  درشرایط دما ومحیطی استاندارد، استفاده می شود.این اتاقک دما و رطوبتبارهای آزمون در بسته های پانصد گرمی و 1 کیلوگرمی موجود هستند و برای بارگذای فریزر و اندازه گیری دما ،سنسورهای موجود در بخش های اتاقک آزمون را در مرکز هندسی انها وارد می کنیم .این بارها برای شبیه سازی موادغذایی در فریزر استفاده می شود.

دستگاه آزمون دوام لولا

این دستگاه جهت سنجش دوام لولای در وسیله برودتی مورد استفاده قرار می گیرد.برای این منظور، در وسیله برودتی را به بازوی دستگاه آزمون دوام لولا وصل کرده ،نیروی مورد نیاز این دستگاه توسط کمپرسور تامین می شود.بعد 30000 تا 100000 مرتبه باز و بسته شدن در، هوابندی در یا درپوش نباید آسیب ببیند.