دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

آزمون های ایمنی، عملکرد و مصرف انرژی جاروبرقی خانگی

آزمایشگاه ایمنی، غملکرد و مصرف انرژی و برچسب جاروبرقی خانگی شرکت صنایع گلدیران در سال 1392 راه اندازی و با گرفتن نیروهای مجرب و اخذ گواهینامه هایISO/IEC 17025 کار خود آغاز نموده است.

در این آزمایشگاه آزمون های مصرف انرژی جارو برقی های خانگی که خود شامل آزمون های

راندمان و بازده عملکردی
تعیین قدرت مکش
قدرت پاک کنندگی سطوح توسط جاروبرقی
می شود بر اساس استاندارد های ملی شماره INSO 5635-1 وINSO 10672  انجام می پذیرد.

همجنین آزمون های ایمنی جاروهای برقی خانگی مطابق استاندارد ISIRI 1562-2-2  بطور کامل در این آزمایشگاه انجام میپذیرند.

این آزمایشگاه آماده خدات رسانی به تولید کنندگان و وارد کنندگان و شرکت های بازرسی فنی کشور در جهت رشد و تعالی بهتر کیفیت و انطباق محصولات با استاندارد های ملی و بین المللی می باشد.