دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

آزمون های ایمنی،عملکرد و مصرف انرژی و آب ماشین لباسشویی

آزمون ایمنی ماشین های لباسشویی :
 
آزمون ایمنی ماشین لباسشویی مطابق استانداردهایINSO 1562-1 : وسایل برقی خانگی و مشابه - ایمنی- قسمت 1 : الزامات عمومی و INSO 1562-2-7 : وسایل برقی خانگی و مشابه - ایمنی- قسمت 2- 7  : الزامات ویژه ماشین های لباسشویی که شامل تمامی بندهای زیر می باشد، انجام می پذیرد:

   
•    طبقه بندی
•    نشانه گذاری و دستورالعمل
•    حفاظت دربرابر دسترسی به قسمتهای برق دار
•    کار اندازی وسایل موتوردار
•    توان ورودی و جریان
•    گرمایش
•    جریان نشت و استقامت الکتریکی در دمای کار
•    اضافه ولتاژ های گذرا
•    مقاومت در برابر رطوبت
•    جریان نشت الکتریکی و استقامت الکتریکی
•    حفاظت اضافه بار در مورد ترانسفورماتورها و مدارهای مربوط
•    دوام
•    کار غیر عادی
•    پایداری و خطرات مکانیکی
•    استقامت مکانیکی
•    ساختمان
•    سیم کشی داخلی
•    اجزا متشکله
•    اتصال تغذیه و کابل ها و بندهای قابل انعطاف خارجی
•    ترمینال های هادی های خارجی
•    پیش بینی اتصال زمین
•    پیچ ها و اتصالات
•    فواصل هوایی ، فواصل خزشی و عایق بندی جامد
•    مقاومت در برابر گرما و آتش
•    مقاومت در برابر زنگ زدگی
•    تشعشع ، مسمومیت و خطرات مشابه

تمامی این آزمون ها با پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری کالیبره و مواد اولیه استاندارد انجام شده و مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

   دستگاه تست High Voltage برای اعمال ولتاژهای بالا جهت تستهای ایمنی

   دستگاه تست Leakage Current Test  جهت اندازه گیری جریان نشتی

   دستگاه Earth continuty tester  جهت اندازه گیری مقاومت زمین

   دستگاه های تست مقاومت در برابر رطوبت و نفوذ آب شامل IPX1 ، IPX4 ، IPX7 

   دستگاه تست شعله سوزنی(Needle Flame )جهت انجام تستهای مقاومت در برابر گرما و آتش

   دستگاه تست سیم ملتهب (  Glow Wire) جهت انجام تستهای مقاومت در برابر گرما و آتش

   دستگاه آزمون خمش و پیچش کابل تغذیه

   دستگاه اضافه ولتاژ گذرا جهت تست فواصل هوایی و خزشی

آزمون تعیین برچسب و مصرف انرژی-آب ماشین های لباسشویی :

        
آزمون تعیین برچسب و مصرف انرژی ماشین های لباسشویی مطابق استانداردهای INSO 20926 : ماشین های لباسشویی برای مصارف خانگی- روش های اندازه گیری عملکرد INSO20926-2 : معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی ماشین های لباسشویی برقی که شامل تمامی بندهای زیر می باشد، انجام می پذیرد: 
•    تعیین گروه بازده انرژی الکتریکی
•    تعیین گروه قدرت پاک کنندگی
•    تعیین گروه قدرت آبگیری 
•    تعیین میزان آب مصرفی
•    تعیین دور تند ماشین لباسشویی


تمامی این آزمونها با پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری کالیبره و مواد اولیه استاندارد انجام شده و مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:


•    فلومتر بسیار دقیق برای سنجش میزان آب مصرفی
•    پاور آنالایزر بسیار دقیق برای اندازه گیری میزان انرژی الکتریکی مصرفی (رنج اندازه گیری میلی وات)
•    اسپکتروفتومتر بسیار دقیق جهت سنجش عملکرد قدرت پاک کنندگی ماشین لباسشویی
•    دور سنج نوری بسیار دقیق جهت اندازه گیری حداکثر دور موتور لباسشویی هنگام آبگیری