دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

آزمون های ایمنی،عملکرد و مصرف انرژی و آب ماشین لباسشویی

آزمون ایمنی ماشین های لباسشویی :
 
آزمون ایمنی ماشین لباسشویی مطابق استانداردهایISIRI 1562-1 : وسایل برقی خانگی و مشابه - ایمنی- قسمت 1 : الزامات عمومی و ISIRI 1562-2-7 : وسایل برقی خانگی و مشابه - ایمنی- قسمت 2- 7  : الزامات ویژه ماشین های لباسشویی که شامل تمامی بندهای زیر می باشد، انجام می پذیرد:

   
•    طبقه بندی
•    نشانه گذاری و دستورالعمل
•    حفاظت دربرابر دسترسی به قسمتهای برق دار
•    کار اندازی وسایل موتوردار
•    توان ورودی و جریان
•    گرمایش
•    جریان نشت و استقامت الکتریکی در دمای کار
•    اضافه ولتاژ های گذرا
•    مقاومت در برابر رطوبت
•    جریان نشت الکتریکی و استقامت الکتریکی
•    حفاظت اضافه بار در مورد ترانسفورماتورها و مدارهای مربوط
•    دوام
•    کار غیر عادی
•    پایداری و خطرات مکانیکی
•    استقامت مکانیکی
•    ساختمان
•    سیم کشی داخلی
•    اجزا متشکله
•    اتصال تغذیه و کابل ها و بندهای قابل انعطاف خارجی
•    ترمینال های هادی های خارجی
•    پیش بینی اتصال زمین
•    پیچ ها و اتصالات
•    فواصل هوایی ، فواصل خزشی و عایق بندی جامد
•    مقاومت در برابر گرما و آتش
•    مقاومت در برابر زنگ زدگی
•    تشعشع ، مسمومیت و خطرات مشابه


تمامی این آزمون ها با پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری کالیبره و مواد اولیه استاندارد انجام شده و مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:

•    دستگاه تست High Voltage برای اعمال ولتاژهای بالا جهت تستهای ایمنی
•    دستگاه تست Leakage Current Test  جهت اندازه گیری جریان نشتی
•    دستگاه های تست مقاومت در برابر رطوبت و نفوذ آب شامل IPX1 ، IPX4 ، IPX7 
•    دستگاه تست شعله سوزنی(Needle Flame )جهت انجام تستهای مقاومت در برابر گرما و آتش
•    دستگاه تست سیم ملتهب (  Glow Wire) جهت انجام تستهای مقاومت در برابر گرما و آتش
•    دستگاه آزمون خمش و پیچش کابل تغذیه

آزمون تعیین برچسب و مصرف انرژی-آب ماشین های لباسشویی :

     
آزمون تعیین برچسب و مصرف انرژی ماشین های لباسشویی مطابق استانداردهایISIRI 3477 : ماشین های لباسشویی برای مصارف خانگی- روش های اندازه گیری عملکرد وISIRI 3477-2 : معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی و برچسب انرژی ماشین های لباسشویی برقی که شامل تمامی بندهای زیر می باشد، انجام می پذیرد: 
•    تعیین گروه بازده انرژی الکتریکی
•    تعیین گروه قدرت پاک کنندگی
•    تعیین گروه قدرت آبگیری 
•    تعیین میزان آب مصرفی
•    تعیین دور تند ماشین لباسشویی


تمامی این آزمونها با پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری کالیبره و مواد اولیه استاندارد انجام شده و مورد بررسی ، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد که مهمترین آنها عبارتند از:


•    فلومتر بسیار دقیق برای سنجش میزان آب مصرفی
•    پاور آنالایزر بسیار دقیق برای اندازه گیری میزان انرژی الکتریکی مصرفی (رنج اندازه گیری میلی وات)
•    اسپکتروفتومتر بسیار دقیق جهت سنجش عملکرد قدرت پاک کنندگی ماشین لباسشویی
•    دور سنج نوری بسیار دقیق جهت اندازه گیری حداکثر دور موتور لباسشویی هنگام آبگیری