دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

انتخاب شرکت صنایع گلدیران به عنوان دبیرخانه دائمی کمیته متناظر TC 100 تجهیزات صوتی و تصویری و چند رسانه ای

انتخاب شرکت صنایع گلدیران به عنوان دبیرخانه دائمی  کمیته متناظر TC 100 تجهیزات صوتی و تصویری و چند رسانه ای 

با عنایت به اهمیت به استاندارد سازی و کاربرد استانداردهای بین المللی در عرصه تجارت جهانی جمهوری اسلامی به عنوان عضو و فعال کمیسیون بین المللی  الکتروتکنیک IEC ، طی تشکیل کمیته متناظر IEC درسال های گذشته، جلسه ای در تاریخ 98/06/24  با حضور فعالان زمینه صوتی تصویری کشور و تولید کنندگان این صنعت، صاحب نظران و خبرگان این حوزه در سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن ارایه های فرایند های کمیته های مربوطه توسط آن سازمان، انتخابات هیئت رئیسه 3 کمیته  متناظر برگزار شد که طی آن شرکت صنایع گلدیران به عنوان دبیرخانه کمیته متناظر 100 جمهوری اسلامی ایران (تجهیزات و سیستم های صوتی تصویری و چند رسانه ای) به مدت 3 سال انتحاب شد و آقای حمیدرضا دامغانی و خانم هلیاسادات حسینیان به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر این کمیته برگزیده شدند. شایان ذکر است که مقرر اصلی IEC در ژنو و دبیرخانه بین المللی این کمیته متناظر در کشور ژاپن میباشد که از این پس گلدیران مستقیم میتواند در ارتباط با موضوعات استانداردی و فنی با آن سازمان ها در ارتباط باشد.