دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

رییس جمهوری چهار عضو شورای عالی استاندارد را منصوب کرد

دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس سازمان ملی استاندارد ایران در حکمی محمد رضا نعمت زاده، حسین محمد نبی، مسعود برومند و مظفر اعوانی را برای یک دوره چهار ساله به عنوان اعضای شورای عالی استاندارد منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، در بخشی از حکم این چهار نفر آمده است: در اجرای بند 12 ماده 34 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 11 مهر ماه 1396 مجلس شورای اسلامی، نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده جناب عالی و بنا به پیشنهاد رییس محترم سازمان ملی استاندارد ایران، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو شورای عالی استاندارد» منصوب می شوید.

رییس جمهوری در این حکم برای این افراد توفیق در انجام شایسته وظایف محوله را با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال  گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت  کرد.

بنا بر این گزارش تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها، بازنگری در سیاست های کلی سازمان استاندارد در چارچوب شرح وظایف مصوب، تفکیک امور حاکمیتی نظام استاندارد از تصدی گری و تحکیم مبانی آن در عرصه استاندارد کشور و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری وظایف تصدی گری به بخش های خصوصی، تعاونی و غیردولتی، تصویب ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین پست های سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس سازمان با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای عالی استاندارد است.

همچنین بازنگری سالانه تعرفه های خدمات متناسب با نرخ اعلامی تورم توسط بانک مرکزی، تصویب وظایف و حدود اختیارات شورای استاندارد استان، تصویب طرح و علایم استاندارد ملی به غنوان علایم رسمی دولتی، تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور، لغو یا تعلیق آنها و اتخاذ تصمیم درباره  تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به دیگر سازمانهای دولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت مقررات مربوط از اختیارات این شورا در حوزه استاندارد است.