دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

استانداردها: ابزار تجاری برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

میلیون ها کسب و کار - که اکثریت قریب به اتفاق بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط هستند - هر روز از استانداردها استفاده می­کنند. استانداردها می تواند کارایی بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط را بهبود بخشند، به آنها کمک کنند کسب و کار جدید ایجاد نمایند و اعتماد مشتری به محصولات و خدمات خود را نیز ایجاد نمایند.   

علاوه بر مزایای مستقیم، استفاده از استانداردها می­تواند منافع غیر مستقیم نیز داشته باشد که برای موفقیت بلند مدت کسب و کارشان اهمیت دارد: استانداردها راهی برای نشان دادن به جهانیان هستند که متخصصان بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط متعهد به تعالی هستند - که این صرفاً به کیفیت محصولات و/ یا خدمات محدود نیست - بلکه شامل موارد بهداشتی و ایمنی، فرایندهای مدیریت، جنبه­ های زیست محیطی و غیره نیز می­باشد.

استانداردها برای موفقیت کسب و کار کاربران اصلی حیاتی است. آنها می­دانند کدام استانداردها استفاده می­شود و چگونه آنها را به روش صحیح اعمال کنند. مشارکت بیشتر آنها نیز اهمیت فوق العاده­ای دارد و به طور فعال در تدوین استانداردها شرکت می­کنند تا بتوانند اطمینان حاصل کنند که استانداردها متناسب با هدف، مرتبط و پاسخگوی به نیازهای آنها هستند. بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط که در استانداردسازی شرکت می­کنند، ادراک و اعتبار مثبت کسب و کار خود را به دست می­آورند.  

برای این منظور، بنگاه­ های اقتصادی کوچک و متوسط باید درک کنند که چگونه استانداردها تدوین می­شوند و چگونه می توانند به روند استانداردسازی کمک کنند. بنگاه­ های اقتصادی کوچک و متوسط با مشارکت خود می­توانند محتوای استانداردهای جدید را ایجاد کنند که پس آماده­ سازی آنها بر کسب و کار تاثیر می­گذارند. بنگاه­ های اقتصادی کوچک و متوسط می توانند اطمینان حاصل کنند که هر نگرانی یا مسئله ­ای که آنها در نظر می­گیرند مهم است، در طول فرآیند پیش­نویس و پس از تدوین، هرگونه هزینه بالقوه یا هر تاثیر منفی بر تجارت آنها، مورد توجه قرار خواهد گرفت و از بروز آن جلوگیری خواهد شد (یا به حداقل خواهد رسید).  

نحوه مشارکت بنگا­ه های اقتصادی کوچک و متوسط چگونه است؟

مسیر اصلی برای بنگاه­ های اقتصادی کوچک و متوسط که تمایل به مشارکت در استانداردسازی دارند از طریق سازمان استاندارد هر کشور یا کمیته­ های فنی ملی است. سازمان­های ملی استاندارد، آخرین اطلاعات روز در مورد استانداردهای تدوین شده در حوزه­ های مورد علاقه بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط و نحوه مشارکت آنها در تدوین استاندارد را فراهم می­کنند.   

بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط همچنین می­توانند به طور غیر مستقیم در تدوین استانداردها از طریق انجمن های تجاری خود در سطح ملی و بین­ المللی شرکت کنند. استانداردهای کسب و کار کوچک (SBS) یک انجمن غیر انتفاعی اروپایی است که با حمایت اتحادیه اروپا به نمایندگی از بنگاه ­های اقتصادی کوچک و متوسط اروپایی در فرایند استاندارد سازی تاسیس شده است. علاوه بر این، هدف آن افزایش آگاهی بنگاه­ های اقتصادی کوچک و متوسط در مورد مزایای استانداردها و تشویق آنها به شرکت در روند استانداردسازی است.


منبع: CEN