دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

ارزیابی انطباق چیست؟

? What is conformity assessment


ارزیابی انطباق شامل مجموعه ای از فرایندهایی است که نشان می دهد محصول، خدمات یا سیستم های شما مطابق با الزامات یک استاندارد هستند.

انجام رویه ارزیابی انطباق مزایایی نیز دارد که به طور خلاصه عبارتند از:

- اعتماد بیشتری را برای مشتریان و دیگر ذینفعان فراهم می آورد.

- به کارخانه شما مزیت رقابتی می دهد

- به قانون گذار اطمینان می دهد که ایمنی، سلامت یا شرایط زیست محیطی مدنظر قرار گرفته اند.

فرم های اصلی ارزیابی انطباق شامل سنجش، صدور گواهی و بازرسی هستند.

علاوه بر آن، کمیته ارزیابی انطباق ایزو (CASCO) وظیفه تدوین استانداردها و موارد مربوط به ارزیابی انطباق را بر عهده دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید در پرتال ایزو، ویدئو Sean MacCurtain را ببینید.


منبع: پرتال ایزو