مرکز تحقیقات و آزمایشگاه های همکار استاندارد صنایع گلدیران به پشتوانه فعالیت فنی-مهندسی و آزمایشگاهی خود در انجام آزمون های منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی و داشتن کادر پرسنلی مجرب ، تجربیات خود را در قالب مشاوره و طرح های بهبود کیفیت به واحد های تولیدی ، شرکت های بازرسی فنی ، ادارات کل استان ها و سایر متقاضیان محترم ارائه نماید. این خدمات مشاوره ای شامل:


- عقد قرارداد خدمات آزمایشگاهی با واحدهای تولیدی با هماهنگی اداره کل استاندارد استان ها جهت دریافت انواع پروانه
- مشاوره و نظارت در اجرای فرایند های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت مطابق با الزامات استاندارد ملی و بین المللی
- خدمات آموزشی بصورت برگزاری دوره های آموزشی در محل واحدها یا در آزمایشگاه صنایع گلدیران
- مشاوره تخصصی در مسیر تحقق محصولات جدید و بهبود طراحی و عملکرد و مصرف انرژی محصول

درصورتیکه متقاضی هر یک از خدمات مذکور هستید ، لطفاً فرم همکاری سازمانی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی را تکمیل و ارسال نمایید.